Оригинални писмени работи на български и английски език!

 
Изготвяне на индивидуални и уникални есета, литературни разработки (по българска, английска и американска литература), резюмета, реферати, презентации, CV, дипломни, курсови и домашни работи на БЪЛГАРСКИ и АНГЛИЙСКИ език!
 
Редакция на готови текстове, формулировка на планове,
съставяне на библиография, подпомагащи въпроси!
 
Изготвяне на текст на бълг. език -- 10 лв. на старндартна стр.
Изготвяне на текст на англ. език -- 12 лв. на старндартна стр.
Редакция -- 3 лв. на стандартна страница.

Срокове -- до 15 стр. -- 4-6 дни; Спешни поръчки -- 30% надценка.

За всякакъв обем, на всякаква тематика,
за всякакви консултации...
ПИШЕТЕ!

              Вижте оригиталните ни разработки в sample.papers.htm!

  Задай тема и виж дали ще си доволен!

Начини за плащане

С дебитна или кредитна карта

При наличие на регистрация в  ePay.bg : Отивате на "Преводи" - "Изпратете пари на друг потребител на ePay.bg" - Въвеждате КИН на получателя: 0989578540; e-mail на полчателя: gtomova@equusart.net

На банкомат -- описание на процедурата ще видите тук: Плащане на банкомат;  Номер на получателя в ePay.bg КИН: 0989578540

В брой

Във всеки офис на Изипей (Easypay) -- най-близкият до вас офис можете да намерите тук: Easypay; Номер на получателя в ePay.bg КИН: 0989578540You are visitor no.

Free website powered by Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!